career

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

– เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
– ประสบการณ์ 1-3 ปี

สวัสดิการ

 • วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี และวันหยุดพิเศษ
 • รถรับ-ส่ง
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ากะ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
 • โบนัส
 • ค่าตำแหน่ง
 • กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6. หลักฐานการผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆที่สนับสนุนในการสมัครงาน

ผู้สนใจส่งประวัติ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด
230 หมู่ 4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร.02-3233322 E-mail : [email protected]
(ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล)