career

Programmer/Network Programmer 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
– จัดการระบบ Network และระบบ Server ภายในบริษัทฯ
– ดูแล Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
– ควบคุมดูแลการใช้ Software และป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ มิให้รั่วไหล
– พัฒนา Program Software นำมาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
– ดูแลฐานข้อมูลของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยฯคอมพิวเตอร์ / วิศวะฯคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

*สามารถใช้ MySQL Database และ/หรือ เขียน Program Python ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สวัสดิการ

 • วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี และวันหยุดพิเศษ
 • รถรับ-ส่ง
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ากะ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
 • โบนัส
 • ค่าตำแหน่ง
 • ประกันกลุ่ม
 • กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
6. หลักฐานการผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆที่สนับสนุนในการสมัครงาน

ผู้สนใจส่งประวัติ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด
230 หมู่ 4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร.02-3233322 E-mail : [email protected]
(ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล)